Home firmy Badanie kręgosłupa
formats

Badanie kręgosłupa

Kręgosłup jest bardzo ważnym organem dla człowieka. Nie tylko utrzymuje ciało człowieka w pozycji pionowej i stabilnej, ale także jest miejscem przewodzenia wielu ważnych nerwów, pozwalających na sprawne poruszanie się i funkcjonowanie. Rezonans kręgosłupa jest bardzo ważnym badaniem, opierającym się na działaniu pola magnetycznego na ciało ludzkie. Taki rezonans wykorzystuje się w diagnostyce w przypadku podejrzenia zmian, na przykład: zmian naczyniowych, pooperacyjnych, nowotworowych (głównie pod kątem tego, czy zabieg wycinania nowotworu był doszczętny), zmian w kościach, naczyniopochodnych, pourazowych i wszelkich innych. Jak widać, gdy chodzi o rezonans przykłady jego zastosowania są bardzo mnogie. Wszelkie zmiany, które występują w obrębie kręgosłupa i dają wyraźnie objawy fizykalne, powinny zostać dokładnie przebadane. Tylko rezonans magnetyczny jest metodą diagnostyczną aż tak dokładną, a przy tym tak całkowicie bezinwazyjną, bezpieczną i bezbolesną. To sprawia, że jest coraz częściej wykonywanym badaniem w przypadku zamiaru podjęcia specjalistycznego leczenia. Wykonywać go można jednak tylko za wcześniejszym zaleceniem lekarza prowadzącego.